Grobeton

Mukavemetin önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılır.

Grobeton yapımındaki amaç zemin ile temelin irtibatını keserek zeminden gelebilecek su veya zararlı kimyasalların

temel betonarmesine zarar vermesini önlemek ve temel altının donatı döşenmesi için gerekli düzlüğe getirmektir.

Ayrıca, beton yollarda alt temel tabakasında kullanılabilir.Sosyal Ağlarda Paylaş