Ürün Tanımı

Hazır Beton; Agrega ( ince ve kaba agrega) çimento ile suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden, homojen olarak üretim teknolojisine uygun karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil verilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan ve tüketiciye “taze beton” olarak teslim edilen önemli bir yapı malzemesidir. Betonun mutlak hacmi %70 oranında agrega (kum, çakıl, mıcır), %10 oranında çimento, % 20 oranında sudan oluşmaktadır. Gerektiğinde, çimento ağırlığının % 5'den fazla olmamak kaydıyla, katkı malzemesi ilave edilmektedir.

Hazır Betonda Aranan Temel Özellikler;

Bu özellikleri iki grupta sınıflandırmak mümkündür:

a) Taze Betonda:

• İşlenebilme özelliği, uygun kıvam,

• Taze betonun sıcaklığı,

 • Agrega maksimum tane büyüklüğü

 • Homojenlik, kıvam kaybı, hava miktarı,

• Birim ağırlık

 b) Sertleşmiş Betonda:

• Dayanım (basınç, çekme, eğilme, yarılma mukavemetleri)

• Dış etkenlere karşı dayanıklılık (geçirimsizlik, aşınmaya dayanıklılık)

• Donma ve çözülmeye dayanıklılık,

• Hafiflik veya ağırlık ,

• Isı, ses yalıtımı ve estetik (Brüt betonda dış görünüş)

• EkonomiSosyal Ağlarda Paylaş