Hazır Beton Üretim Şekli

HAZIR BETON ÜRETİM ŞEKLİ

Hazır beton üretiminde iki ana hedef vardır;

1. Betonun istenilen özelliklere ( gerekli kaliteye ) sahip olması,

2. İstenilen kalitedeki betonun en ekonomik tarzda üretilmiş olmasıdır.

Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralında veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye 'taze beton' olarak teslim edilen Hazır Beton üretiminin su ölçme ve karıştırma işlemlerinin santralda veya transmikserde yapılmasına göre iki farklı şekli bulunmaktadır.

• Kuru Sistem

• Yaş Sistem

Kuru Karışımlı Hazır Beton, agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırılan, suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edilen betondur. Kuru karışımlı hazır betonda şantiyede karışıma verilen su miktarına (formülde öngörülenden daha fazla olmamasına) ve karıştırma süresine (homojen bir karışım için yeterli süre) özel itina gösterilmesi gerekmektedir.

Yaş Karışımlı Hazır Beton ise su dahil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülen ve karıştırılan hazır beton olup, en geç iki saat içinde kalıba dökülmesi gerekmektedir. Her iki sistemde de üretim tesisine getirilen mıcır ve kum boyutlarına göre ayrı ayrı sınıflandırılarak, yıldız veya bunker tipi depolarda stoklanır. Çimento ve katkılar ise özel imal edilmiş silo ve tanklarda stoklanır. Beton cinsine göre hammaddelerin kullanım miktarları bilimsel yöntemlerle saptanır ve ilgili veriler otomasyon sistemindeki bilgisayara yüklenir. Üretim bu bilgisayarlar aracılığı ile gerçekleşerek hata oranı sıfırlanır. Bilimsel metotlar kullanılarak oluşturulan beton, bileşim formüllerine göre üretim santrallerinde özel pan mikserlerle karıştırılır ve transmikserlere yüklenerek döküm yapılacağı alana gönderilir.

 Sosyal Ağlarda Paylaş